Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

Kancelaria jest przystosowana do składania wniosków elektronicznych poprzez portal E-Sądu oraz dokonywania zapytań o konta bankowe dłużników poprzez system OGNIVO.

Kancelaria posiada dostęp do systemu KOMORNIK-ONLINE – usługa dla wierzycieli ułatwiająca współpracę.