Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 7971 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę.

We wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne Banki, do których komornik ma skierować zapytanie, lub określić rodzaje banków do których komornik ma skierować zapytanie (np. wszystkie banki w OGNIVO, wszystkie komercyjne, wszystkie spółdzielcze, itd.).

Za pomocą systemu OGNIVO można uzyskać informację o dłużnikach

w niżej wymienionych bankach: (w nawiasie podana cena za zapytanie do konkretnego banku)

 

 • Dz Bank Polska S.A. (1,54 zł brutto)
 • Bank Gospodarki Żywnościowej (0,31 zł brutto)
 • Getin Noble Bank S.A. (0,31 zł brutto)
 • Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce (1,54 zł brutto)
 • Idea Bank S.A. (dawny GMAC Bank Polska S.A. (1,54 zł brutto)
 • BZ WBK (0,31 zł brutto)
 • Bank Polskiej Spółdzielczości (1,54 zł brutto)
 • BNP Paribas S.A. (0,31 zł brutto)
 • Deutsche Bank Polska S.A. (0,31 zł brutto)
 • Meritum Bank S.A. (1,54 zł brutto)
 • Deutsche Bank PBC S.A. (0,31 zł brutto)
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (0,31 zł brutto)
 • Bank Pocztowy S.A. (1,54 zł brutto)
 • Deutsche Bank PBC S.A.  (0,31 zł brutto)
 • Alior Bank S.A. (0,31 zł brutto)
 • ING Bank Śląski (0,31 zł brutto)
 • Bank Pekao S.A. (0,31 zł brutto)
 • Euro Bank S.A. (0,31 zł brutto)
 • Nordea Bank Polska S.A. (0,31 zł brutto)
 • FM Bank S.A. (1,54 zł brutto)
 • Bank PKO BP S.A. (0,31 zł brutto)
 • Volkswagen Bank Polska S.A. (0,31 zł brutto)
 • HSBC Bank Polska S.A. (0,31 zł brutto)
 • BRE Bank S.A. (0,31 zł brutto)
 • Bank Millenium S.A. (0,31 zł brutto)
 • Pekao S.A. (0,31 zł brutto)
 • Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce (1,54 zł brutto)

Przy zapytania do spraw KM do powyższych kwot należy dodać opłatę 0,31 zł (brutto) dla systemu OGNIVO - (KIR S.A.) !

Aktualna lista wszystkich banków(data aktualizacji 25.11.2013): Pobierz

Koszt za dokonanie zapytań do kompletu w/w 25 banków niespółdzielczych wynosi 17,59 zł brutto.

Wysokość płaty za sprawy alimentacyjne i na wniosek Skarbu Państwa (KMS i KMP) wynosi 0,25 zł x 23% brutto.

Wysokość opłaty banku spółdzielczego dla spraw pozostałych (KM) wynosi około 0,75 zł x 23% brutto