Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

  • Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika (Dz.U. z 2018r., poz. 2296) udostępnia urzędowy formularz skargi w formacie pdf i doc.

      -
Pobierz PDF | Pobierz DOC
  • Urzędowy formularz skargi na czynności komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza udostępnia wzór urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika (Dz.U. z 2018r., poz. 2307). Formularz do pobrania lub wydruku w formacie pdf, w formacie edytowalnym .doc udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości (BIP)

      -
Pobierz PDF | Pobierz DOC

Wierzyciel powinien dostarczyć Komornikowi jak najwięcej informacji na temat majątku dłużnika. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika lub posiada informacje częściowe, to celowe jest by zlecił Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. W tym celu wierzyciel składa stosowny wniosek, który może być złożony na wniosku egzekucyjnym bądź odrębnym piśmie.