Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

Komornik Jolanta Płaza informuje, że z dniem 1-03-2019 kancelaria komornika otrzymała numer porządkowy oraz zmienił się tytuł komornika zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 22 marca 2018r. w komornikach sądowych oraz Zarządzenia nr 0210-2/19 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie nadania numerów porządkowych kancelariom komorniczym na obszarze apelacji wrocławskiej wydanego na podstawie § 3 i 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym.

Obecna nazwa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza Kancelaria Komornicza nr III w Świdnicy.