Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 70639

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 70639 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-03-2021 r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-...

LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 66361

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 66361 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2021r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy u...

LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 66361

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 66361 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2021r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy u...

Komornik Jolanta Płaza informuje, że z dniem 1-03-2019 kancelaria komornika otrzymała numer porządkowy oraz zmienił się tytuł komornika zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 22 marca 2018r. w komornikach sądowych oraz Zarządzenia nr 0210-2/19 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie nadania numerów porządkowych kancelariom komorniczym na obszarze apelacji wrocławskiej wydanego na podstawie § 3 i 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym.

Obecna nazwa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza Kancelaria Komornicza nr III w Świdnicy.