Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 70639


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-03-2021 r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

położonego: 58-100 Świdnica, Pl. Drzymały 3/10, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 70639 [NKW: SW1S/00070639/5].

Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej 37,82 m2położony jest na IV piętrze budynku poddaszu (o 5 kondygnacjach nadziemnych) budynku wielorodzinnego, przy pl. Drzymały 3. Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni oraz wydzielonej części w kuchni na łazienkę z WC. W lokalu na podłogach panele podłogowe. Ściany mają wykonane gładzie poza łazienka. Łazienka nie jest opłytkowana, wyposażona jest w wannę. Drzwi w lokalu płycinowe. Lokal ogrzewany piecem CO- gazowym, usytuowanym w łazience. Okna nowe PCV.
Lokal nie jest zamieszkiwany. Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności gruntu i części budynku i urządzenia: 699/10000.

Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

11 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić, także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 22-02-2020 r., godz. 14:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


       Asesor Komorniczy                                                          Komornik Sądowy
Karolina Staszczyszyn                                                            Jolanta Płaza

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 66361

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2021r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320 
odbędzie się pierwsza licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości 

położonej: 58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 45/7, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 66361 [NKW: SW1S/00066361/4].

Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 46,23 m2, położony jest na III piętrze bloku mieszkalnego z lat 80-tych, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Ponadto do lokalu przynależy piwnica – o pow. 3, 13 m˛. Do lokalu przyłączono wszelkie media. Ogrzewanie z ciepłowni. Na podłogach w lokalu wykładziny PCV, na ścianach tynki strukturalne. W łazience terakota – łazienka wyposażona w wannę. Lokal posiada balkon. Okna PCV nowego typu, drzwi wewnętrzne płycinowe. W lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Lokal jest ubezpieczony. Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 1252/100000. Ogólny stan techniczny i wizualny przedmiotowego lokalu przyjęto jako średni. 
Suma oszacowania 1/4 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 41 000,00 zł, zaś

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 750,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

4 100,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić, także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 09-03-2021 r., godz. 13:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

     Asesor Komorniczy                                            Komornik Sądowy
Karolina Staszczyszyn                                              Jolanta Płaza

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 66361

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2021r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320
odbędzie się pierwsza licytacja 3/4 niewydzielonej części nieruchomości

położonej: 58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 45/7, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 66361 [NKW: SW1S/00066361/4].

Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 46,23 m2, położony jest na III piętrze bloku mieszkalnego z lat 80-tych, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Ponadto do lokalu przynależy piwnica – o pow. 3, 13 m˛. Do lokalu przyłączono wszelkie media. Ogrzewanie z ciepłowni. Na podłogach w lokalu wykładziny PCV, na ścianach tynki strukturalne. W łazience terakota – łazienka wyposażona w wannę. Lokal posiada balkon. Okna PCV nowego typu, drzwi wewnętrzne płycinowe. W lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Lokal jest ubezpieczony. Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 1252/100000. Ogólny stan techniczny i wizualny przedmiotowego lokalu przyjęto jako średni.
Suma oszacowania 3/4 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 123 000,00 zł, zaś

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 250,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

12 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić, także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 09-03-2021 r., godz. 13:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

     Asesor Komorniczy                                            Komornik Sądowy
Karolina Staszczyszyn                                               Jolanta Płaza